خود ارزیابی روان شناختی دانشجویی

آغاز پایش سلامت عمومی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور به صورت آنلاین

    http://5.63.15.31/consulنحوه شرکت: آدرس اینترنتی     

با صرف 20 دقیقه وقت به طور صادقانه به سوالات خود ارزیابی پاسخ دهید.

کد کاربری: شماره دانشجویی

رمز عبور: کد ملی

شرکت در پایش سلامت عمومی برای کلیه دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی، قبل از انتخاب واحد الزامی است. 

جهت اطلاع از نتایج ارزیابی خود می توانید به اداره مشاوره دانشجویی مراجعه نمایید.

 

دانشجويان متقاضي انتقالي جهت ثبت نام به آدرس Transmission.behdasht.gov.ir و

 

دانشجويان متقاضي مهماني آدرس Guest.behdasht.gov.ir مراجعه فرمایند.

 

 

دانشجویان متقاضی ثبت نام آزمون صلاحیت بالینی 19 مردادماه  1396  به قسمت آزمونها مراجعه فرمایند.

(ظرفیت 30 نفر می باشد)

 

ثبت نام دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی بهمن 94 به آدرس http://mohed.behdasht.gov.ir/clinical مراجعه فرمایید.

 

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

زمان انتخاب واحد ازروزشنبه مورخ 11/6/96 الی دوشنبه 13/6/96 شروع وپایان کلاس شنبه 25/6/96الی چهارشنبه 20/10/96

حذف واضافه از روز دوشنبه مورخ 10/7/96 الی سه شنبه 11/7/96 وهمچنین حذف اضطراری از روز دوشنبه مورخ 13/9/96 الی سه شنبه 14/9/96

مدت وتاریخ برگزاری امتحانات ازروز دوشنبه مورخ 25/10/96 الی دوشنبه 9/11/96

ارزشیابی اساتیداز روز چهارشنبه مورخ 6/9/96 الی چهارشنبه 20/10/96

تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

زمان انتخاب واحد از روز شنبه مورخ 7/11/96 الی دوشنبه 9/11/96 شروع وپایان کلاس شنبه 14/11/96 الی چهارشنبه 23/3/97

حذف واضافه از روز شنبه مورخ 28/11/96 الی یکشنبه 29/11/96 وهمچنین حذف اضطراری از روز سه شنبه مورخ 18/2/97الی چهارشنبه 19/2/97

مدت وتاریخ برگزاری امتحانات ازروز دوشنبه مورخ 28/3/97 الی دوشنبه 11/4/97

ارزشیابی اساتید 5/3/97 الی چهارشنبه 23/3/97

ترم تابستان درصورت ارائه در این دانشگاه از روز دوشنبه مورخ 18/4/97 الی سه شنبه 19/4/97

شروع وپایان کلاس روز شنبه 23/4/97 الی  چهارشنبه 31/5/97 مدت وبرگزاری امتحانات روز شنبه 3/6/97 الی شنبه 10/6/97